+386 2 252 64 95 info@potovanjaglobal.si NEWSLETTER O PODJETJU KORISTNE INFORMACIJE DOMOV

Izjava o zasebnosti in zaščiti osebnih podatkov

UPRAVLJAVEC IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Potovalni servis Global, Peter Brunčič, s.p., (v nadaljevanju PSG) upravljalec spletne strani www.individualna-potovanja.si, se zavezuje, da bo vse pridobljene osebne podatke obdeloval in hranil v skladu z GDPR in veljavno zakonodajo Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Upravljalec osebnih podatkov, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov, je:

Potovalni servis Global, Peter Brunčič s.p.,

Ulica kneza Koclja 22,

2000 Maribor

Telefon 02 252 6495 , e-pošta: info@potovanjaglobal.si

ID za DDV: SI88918394, Matična številka: 3434079000

PRIDOBIVANJE OSEBNIH PODATKOV

PSG zbira sledeče osebne podatke: spol, ime in priimek, e-pošta, gsm številka, ulico in hišno številko, poštno številko in kraj, datum rojstva ter ime, priimek in datum rojstva vseh ostalih udeležencev potovanja, številko osebnega dokumenta, številko kreditne kartice, podpis in datum prijave na e-novice. PSG ne odgovarja za točnost podatkov, ki jih posreduje ali vnese uporabnik.

Osebne podatke pridobimo na naslednje načine:

& preko obrazcev za neobvezno povpraševanje oz. zavezujočo rezervacijo;

& ob telefonski komunikaciji s stranko;

& ob neposredni osebni komunikaciji s stranko;

& ob e-poštni komunikaciji s stranko;

& ob sodelovanju v naši nagradnih igrah;

& ob prijavi na e-novice na spletni strani individualna-potovanja.si.

OBRAZEC ZA PRIJAVO IN HRANJENJE OSEBNIH PODATKOV

Za uspešno poslan zahtevek za neobvezno povpraševanje oz. zavezujočo rezervacijo po e-pošti morate v obrazec za prijavo navesti naslednje podatke: spol, ime in priimek, e-pošta, gsm številko, ulico in hišno številko, poštno številko in kraj, datum rojstva ter ime, priimek in datum rojstva vseh ostalih udeležencev potovanja.

NAČIN IN NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Ponudnik, kot upravljalec osebnih podatkov bo le te uporabil izključno za potrebe navedene v nadaljevanju. Uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na e-mail info@potovanjaglobal.si zahteva, da ponudnik trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke za prej navedeni namen.

Rezervacija

Osebne podatke v največji meri uporabljamo za dokončanje in upravljanje rezervacije vašega počitniškega aranžmaja. Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam je omejena izključno na potrebe izvajanja rezervacije v vašem imenu (npr. organizator potovanja, letalske družbe, hoteli, ustrezne državne ustanove). To lahko vključuje podatke, kot so ime, priimek, rojstni datum, spol, telefonska številka, e-poštni naslov; imena ostalih gostov, ki potujejo z vami in želje, ki ste jih posredovali med rezervacijo.

Mnenja gostov

Vaše osebne podatke lahko uporabimo, da vas prek elektronske pošte po koncu bivanja povabimo, da oddate komentar.

Pomoč uporabnikom

Vaše podatke uporabimo, ko nas potrebujete & to vključuje pomoč pri iskanju primerne nastanitve in odgovore na vprašanja glede vaše rezervacije.

Druge vrste komunikacij

Občasno lahko z vami stopimo v stik prek elektronske pošte, pošte, telefona ali tekstovnega sporočila. To je odvisno od kontaktnih podatkov, ki jih delite z nami. Če menimo, da vas bo neka ponudba zanimala, se lahko odločimo, da vas pokličemo po telefonu.

Marketing

Z vašo prijavo na e-novice vam pošiljamo redne e-novice. Naročnino na marketinške e-novice lahko vedno odpoveste.

Vaše podatke lahko uporabimo tudi v marketinške namene, v kolikor to omogoča zakon. Glede na podatke, ki jih delite z nami, vam lahko v mobilnih aplikacijah ali na spletnih straneh tretjih oseb, vključno s socialnimi omrežji, prikažemo (individualizirano) ponudbo. Zavezujemo se, da vaših podatkov v nobenem primeru ne bomo posredovali nepooblaščenim osebam.

Analitična podpora

Občasno lahko vaše podatke uporabimo tudi za namene raziskave trga, segmentacijo kupcev in druge statistične obdelave.

PRIJAVA NA E-NOVICE

Uporabniki se lahko prijavijo na PSG e-novice, s katerimi jih PSG do preklica obvešča o novostih v ponudbi, o marketinških aktivnostih in drugih promocijah. Z izpolnitvijo obrazca na spletni strani www.individualna-potovanja.si, se uporabnik vpiše v seznam prejemnikov PSG e-novic. PSG e-novice bodo poslane do 2 & krat na mesec.

Uporabnik se na PSG e-novice lahko prijavi izključno na spletni strani www.individualna-potovanja.si .

Z izpolnitvijo zahtevanih podatkov: ime in priimek, naslov in kraj bivanja, naslov elektronske pošte, s podpisom in vpisanim datumom pristopa, da soglasje, da mu lahko pošiljamo PSG e-novice.

Kadarkoli lahko pisno ali s klikom na gumb Odjava v PSG e-novicah zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Zahtevi bo ugodeno v 15 dneh od dneva prejema zahteve, kot predpisuje zakon. Uporabnik lahko zahteva tudi prenos podatkov ali seznanitev z njimi. Upravljavec PG se zavezuje, da bo podatke skrbno varoval skladno z zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov. PG e-novice pošiljamo preko spletne aplikacije Mailchimp.

PRAVICE UPORABNIKA

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate naslednje pravice:

– do dostopa do vaših osebnih podatkov in njihovo kopiranje.

– do dopolnitve ali popravka vaših osebnih podatkov, če so ti nepopolni ali netočni.

– do izbrisa vaših osebnih podatkov, zlasti če niso več potrebni za namene, zaradi katerih so bili zbrani, ali so bili obdelani nezakonito ali so bili obdelani na podlagi vaše privolitve, pa ste privolitev preklicali in ne obstaja druga pravna podlaga za njihovo obdelavo.

– do prenosa osebnih podatkov k drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo.

– do omejitve obdelave vaših osebnih podatkov, zlasti če oporekate njihovi točnosti & in sicer za obdobje, ki nam omogoči preveriti točnost vaših osebnih podatkov; če je obdelava nezakonita, pa nasprotujete izbrisu osebnih podatkov; če je potekel rok hrambe podatkov, vi pa jih potrebujete za uveljavljanje pravnih zahtevkov.

– na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, lahko kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami, če je ta potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali zaradi zakonitih interesov družbe. V tem primeru bomo prenehali obdelovati vaše osebne podatke, razen če bodo naši nujni legitimni interesi za obdelavo prevladali nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami ali če bo obdelava nujna za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

– podana soglasja za obveščanje lahko kadarkoli prekličete.

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki vam je na voljo na e-naslovu: info@potovanjaglobal.si. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR.

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta:gp.ip@ip-rs.si).

KAKO ZAGOTAVLJAMO VARNOST PODATKOV

Podatki, ki jih uporabnik vnese preko obrazca na enem izmed prodajnih mest PSG so zaupni in se obravnavajo v skladu z veljavno slovensko zakonodajo. Osebne podatke bo PSG varoval ter preprečeval njihovo zlorabo. Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene, za katere je uporabnik dal svoje soglasje. Dostop do osebnih podatkov imajo zgolj s strani PSG pooblaščene osebe (zaposleni, pogodbeni partnerji) s katerimi ima sklenjene ustrezne pogodbe o varovanju podatkov. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svoje elektronske naprave.

Podatki, ki jih uporabnik zaupa upravljavcu, so zaupni. PSG jih ne posreduje nepooblaščenim tretjim osebam. Osebne podatke pa lahko posreduje zaupanja vrednim partnerjem ali po zakonski dolžnosti, skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Vsi partnerji, ki imajo dostop do osebnih podatkov, so zavezani skrbnemu ravnanju z njimi skladno z evropsko zakonodajo.

PODLAGA ZA OBDELAVO IN OBDOBJE HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Vse kategorije oseb: če imamo vašo izrecno privolitev za določen namen obdelave, je obdobje hrambe: do preklica.

Kupci naših storitev in potencialni kupci: zakonska obdelava iz 6.b člena GDPR – obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe (obdobje hrambe: 10 let), ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe (obdobje hrambe: 5 let).

Potencialni kupci naših storitev: zakonska obdelava iz 6.f člena GDPR – obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec (obdobje hrambe: 5 let).

PRISTOJNI ORGANI

Osebne podatke razkrijemo organom pregona in drugim vladnim organom, v kolikor je to zahtevano v zakonu ali pa je potrebno za preprečitev, zaznavo ali sodni pregon kaznivih dejanj in prevar.

Zavezujemo se, da vaših podatkov v nobenem primeru ne bomo posredovali nepooblaščenim osebam ali drugim osebam v namene oglaševanja.

SPREMEMBE TE POLITIKE

To politiko lahko občasno spremenimo. Morebitne spremembe politike bomo objavili na tej strani. Z uporabo portala Last-minute.si in pri komunikaciji z nami kot potencialni kupec naših storitev, se strinjate z vsakokratno tukaj navedeno politiko.

Maj 2018